Corporate

Statement naar aanleiding van berichtgeving over RSZ-inspectie

19 januari 2023
Statement naar aanleiding van berichtgeving over RSZ-inspectie

 

Fiberklaar heeft hoge ethische standaarden en verwacht van alle aannemers waarmee ze werken dat ze die ook hanteren. Alle contracten bevatten expliciete bepalingen over sociale - en arbeidswetgeving. We brengen die herhaaldelijk onder de aandacht van alle aannemers en checken dit via extra controles. Daarvoor heeft Fiberklaar een onafhankelijk extern controleorgaan dat de werven inspecteert.

Op basis van de gedeelde lijst in het persbericht van de RSZ-Inspectie, zijn we voor onze vijf werven een dubbelcheck aan het doen met de aannemers om te achterhalen wat de feiten precies zijn. Vooralsnog hebben we enkel bevestiging van inspecties op drie werven van onze aannemers.

Parallel blijven we in contact met de bevoegde overheidsinstanties om meer concrete informatie te verkrijgen en alle medewerking te kunnen verlenen aan dit onderzoek. Indien blijkt dat er inderdaad onregelmatigheden zouden hebben plaatsgevonden, zullen we de nodige actie ondernemen. Respect voor sociale wetgeving staat centraal.