Corporate

Fiberklaar reactie op vragen rond inspectie op werven

2 juni 2023
Fiberklaar reactie op vragen rond inspectie op werven

 

Vandaag verschenen in de media berichten over sociale inspecties op twee werven van aannemers die werkten in opdracht van Fiberklaar, in december 2022 en januari 2023. Daarbij zouden onregelmatigheden zijn vastgesteld, waaronder de tewerkstelling van een persoon die illegaal in het land zou verblijven.

Zerotolerantiebeleid Fiberklaar

Ondanks het feit dat Fiberklaar opdrachtgever is voor deze werken en zelf dus geen aannemer is, zien wij streng toe op de naleving van sociale wetgeving. Fiberklaar hanteert een zerotolerantiebeleid voor aannemers of onderaannemers voor zwartwerk of illegale tewerkstelling. Als we bij aannemers overtredingen vaststellen, hetzij via onze eigen controles, hetzij door controles van derde partijen of in geval overtredingen worden vastgesteld door bevoegde instanties, stoppen wij definitief elke samenwerking met deze (onder)aannemer.

 

Contractuele verplichting om inbreuken te melden

In dit geval werden we via een vraag van een journalist op de hoogte gebracht van de controles en de mogelijke inbreuken. Noch van de (onder)aannemer, noch van de Dienst Sociale Zekerheid hadden wij een melding ontvangen. De (onder)aannemer is hiertoe nochtans contractueel verplicht. We hebben inmiddels aan het Arbeidsauditoraat gevraagd om ons inzage in het dossier te verlenen, maar dit werd ons helaas geweigerd.

We voeren momenteel een grondig onderzoek naar de feiten. Op basis van de elementen waarover we vandaag beschikken, hebben we de samenwerking met de onderaannemer in kwestie alvast opgeschort. We zullen zo snel mogelijk ten gronde uitklaren of er op de werven sprake was van inbreuken en gepaste maatregelen nemen indien nodig.

We willen deze beslissingen niet lichtzinnig nemen. In het verleden is een aantal keer gebleken dat bepaalde problemen onterecht in onze schoenen werden geschoven.

Op basis van een melding van de sociale inspectie hebben we al eens een aannemer op non-actief gezet. Achteraf gaven de instanties aan dat de melding onterecht was: het probleem had zich niét op een werf van Fiberklaar voorgedaan.

In mediaberichtgeving werd eerder dit jaar gemeld dat een aannemer die werkte in opdracht van Fiberklaar illegalen zou hebben tewerkgesteld op haar werf in de Seefhoek Antwerpen.  Bij verder onderzoek bleek dit geen werf voor Fiberklaar te zijn. Vandaar dat we bij elke melding grondig onderzoeken wat er aan de hand is, voor we maatregelen nemen. We willen vermijden dat we aannemers onterecht afstraffen.

 

Fiberklaar als betrouwbare partner

Tot slot wil Fiberklaar benadrukken dat wij het Charter onderschrijven dat in maart werd afgesloten om kwaliteit en naleving op infrastructuurwerven te garanderen. Wij engageren ons om dit charter niet enkel naar de letter maar ook naar de geest ervan te respecteren.

Fiberklaar investeert de volgende jaren zo'n 2,5 miljard euro in onze digitale infrastructuur, met als doel om 1,5 miljoen Vlaamse huishoudens van een glasvezelverbinding te voorzien. Het is voor ons van cruciaal belang dat Vlaamse steden en gemeenten op ons kunnen rekenen als een betrouwbare partner voor deze belangrijke infrastructuurwerken.