Nieuwsbericht

Eerste spadesteek in Grimbergen

20231205_Circet_Fiberklaar_Eerste Schop Grimbergen_©Jeroen Willems_006

Grimbergen geeft vandaag het officiële startschot voor de aanleg van het open glasvezelnetwerk van Fiberklaar. Met een symbolische spadesteek worden de glasvezelwerken ingezet. In Grimbergen zijn er zo’n 6900 adressen die aangesloten kunnen worden op het open netwerk, goed voor 130 km glasvezelkabel. De uitrol in de Vlaamse rand is goed nieuws. Zo zet Fiberklaar zijn ambitie voort om tegen 2028 1,5 miljoen Vlaamse huishoudens en kleine ondernemingen te voorzien van zijn “Fiber To The Home” technologie.

Grimbergen telt zo’n 6900 adressen die aangesloten kunnen worden op het open glasvezelnetwerk van Fiberklaar. Daarvoor werd in het voorjaar al een informatiecampagne gevoerd om inwoners te informeren over de mogelijkheden van glasvezel, de infrastructuurwerken en de intekening om zijn woning gratis ‘fiberklaar’ te maken.

In augustus is Fiberklaar van start gegaan met de huisbezoeken. De aannemer komt langs om te bepalen wat de beste locatie is voor de kabel. Na goedkeuring van het technisch verslag, wordt de laatste stap ingepland: de kabel binnenbrengen in de woning en de fibercontactdoos plaatsen. In Grimbergen worden de huisbezoeken en werken uitgevoerd door aannemer Circet. 

Eerste spadesteek aan het Prinsenbos
Grimbergen geeft nu het officiële startschot voor de glasvezelwerken van Fiberklaar. Dat gebeurde met een symbolische eerste spadesteek aan de parking van het Prinsenbos in Grimbergen. Eerste Schepen Philip Roosen werd vergezeld door de Schepen van Wegen & Water, Groen en Gebouwen , Kirsten Hoefs, Head of Marketing and Business Development bij Fiberklaar, Karen Van De Woestyne en door de aannemer Circet Operations Director Michel Dehandschutter.

“Het is belangrijk dat onze inwoners toegang hebben tot een stabiel en snel netwerk dat mee kan groeien met toekomstig dataverbruik. Onze voorsprong op het vlak van connectiviteit in Vlaanderen heeft bijgedragen aan onze welvaart, en die willen we ook behouden. De aanleg van dit glasvezelnetwerk zorgt ervoor dat we met gerust hart onze digitale toekomst tegemoet gaan,” zegt Philip Roosen, Eerste Schepen van Grimbergen.

Samenwerking

Fiberklaar neemt steeds de nodige maatregelen om de infrastructuurwerken zo vlot en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo worden er voor aanvang van de werken handmatig proefsleuven gegraven op regelmatige afstanden en bij richtingswijziging van de leidingen om nutsleidingen te lokaliseren. De nodige visuele controles worden doorheen het hele proces ingebouwd om kwaliteit te garanderen.

“In nauw overleg met ons als gemeente zorgt Fiberklaar ervoor dat inwoners tijdig ingelicht zijn over de start van de werken in hun straat en proberen we de hinder voor de inwoners zo beperkt mogelijk te houden. Ze ontvangen een brief voor de werken aanvangen in hun straat. We zien er als gemeente op toe dat de samenwerking vlot verloopt en mensen te allen tijde goed geïnformeerd zijn over de geplande werken”, zegt Kirsten Hoefs, schepen van Wegen & Water, Groen en Gebouwen in Grimbergen.

Bavo De Cock, CEO van Circet, voegt hieraan toe: "Als aannemer zijn we enthousiast om bij te dragen aan de uitrol van Fiberklaars glasvezelnetwerk in Grimbergen. Zo zien we erop toe dat de uitvoering van de infrastructuurwerken vlot verloopt en staan we steeds garant voor een correcte installatie."

Gratis aansluiting blijft mogelijk

Op het pleintje aan de parking van het Prinsenbos plaatst Fiberklaar later ook de hoofdcentrale of hoofd PoP (Point of Presence). Van hieruit zal de glasvezel vertrekken naar de wijkcentrales (wijk PoP's). Vanuit die wijk PoP, worden adressen aangesloten op het fibernetwerk. Elke woning krijgt een individuele glasvezelkabel vanaf de wijkcentrale. In het totaal worden er zo drie in Grimbergen voorzien. De drie PoP’s uit Meise worden overigens ook aan de hoofdcentrale in Grimbergen gekoppeld.

“Dat we de uitrol van ons open glasvezelnetwerk verder mogen zetten in de Vlaamse rand is goed nieuws. Met de uitrol van fiber effenen we het pad voor nieuwe toepassingen zoals zorg op afstand, virtuele paskamers of digitale publieke dienstverlening. Een glasvezelnetwerk zal ons toenemend dataverbruik ondersteunen, en dat komt onze innovatie- en concurrentiekracht in Vlaanderen alleen maar ten goede”, zegt Karen Van De Woestyne, Head of Marketing and Business Development.

Inwoners kunnen zolang de werken duren, intekenen om hun woning gratis fiberklaar te maken. Is men niet zeker of zijn/haar adres aangesloten kan worden, dan kan men dit nagaan via fiberklaar.be/grimbergen.


Aannemer Circet voert de werkzaamheden in Grimbergen uit. Heb je vragen over de aanleg van fiber in jouw buurt? Neem dan rechtstreeks contact op met aannemer Circet via circet@fiberklaar.be  of het nummer 03 808 82 21 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur).

Voor algemene vragen over een fiberaansluiting, kun je terecht bij Fiberklaar via service@fiberklaar.be of 078 31 99 87. Via onze adreschecker kun je nagaan of jouw adres in een aansluitbare zone ligt.

Bekijk alle nieuwsberichten